vacatures

Het HVE is altijd geïnteresseerd in nieuw talent. Ook als er niet direct plaats is in jouw stemgroep, nodigen we je daarom van harte uit auditie te doen. We zoeken vooral zangers die graag een gevarieerd repertoire zingen (van oud tot hedendaags) en zich voor langere tijd aan het HVE willen verbinden. Daarnaast zijn er incidenteel tijdelijke vacatures, bijvoorbeeld om onze vaste leden voor één project te vervangen of als het koor voor een specifiek project moet worden uitgebreid.

Wij repeteren op woensdagavond van 20:00 tot 22:30 uur in het Sarphatihuis, Roetersstraat 2 te Amsterdam. Bovendien zijn er per jaar gemiddeld drie repetitiedagen. Deze dagen vallen op een zaterdag of op een zondag.

vacatures

Voor het project ‘Fijnbesnaard’ hebben wij vacatures voor 1 sopraan, 2 alten, 1 tenor en 1 bas.

deelname

Een auditie duurt ongeveer 20 minuten en wordt afgenomen door de dirigent, in het bijzijn van de voorzitter en een koorlid. Tijdens de auditie vragen we je een stuk te zingen dat je goed kent. Verder komen aan bod: stembereik, stemklank, vaardigheid in het van blad lezen, toongeheugen, ritmegevoel en algemene muzikaliteit.

Na een geslaagde auditie, word je eerst op proef aangenomen. Zo kunnen we van beide kanten kijken of het bevalt. Is er geen vacature, dan kunnen we je op een wachtlijst zetten en nemen we contact met je op zodra er een plaats vrijkomt.

Als je een auditie wilt afspreken of een keer een repetitie wilt bijwonen, kun je een email sturen naar onze voorzitter Thijs Timmermans of hem bellen onder nummer 06-42123141.

2 thoughts on “vacatures

  1. Beste Gert Jan,
    Ik ben lage alt met zang- en koorervaring en ben zeer geïnteresseerd aan deelname in het koor. Heb jullie laatste concert gehoord en was erg enthousiast over de uitvoering. In afwachting verblijf ik met muzikale groet,
    Elke Schildmeyer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: