recensies

…na de pauze klonk a capella het Hollands Vocaal Ensemble met zeer mooi gezongen psalmen van Sweelinck…

– Wim Meilof (NHD – 7 juni 2008) Openingsconcert Festival Oude Muziek Nu in Hoorn – 5 juni 2008

 

…samen met het Hollands Vocaal Ensemble [nam het Brabants Kamerkoor] de koren en koralen voor rekening, die vol dynamiek door hun dirigent Fokko Oldenhuis werden aangegeven. In het Openingskoor en het koraal voor de pauze weefde de Schola Puellarum van de Bossche Sint Jan nog een extra heldere melodische draad door de vitale dubbelkorigheid…

– Peter Korz (BN De Stem – 4 april 2007) Matthäus Passion in Breda – 3 april 2007

 

..het Hollands Vocaal Ensemble heeft alles uit de kast gehaald om het 20-jarig bestaan groots te vieren..

– Rinus Groot (Haarlems Dagblad – 6 juni 2005) Lustrumconcert in de Nieuwe Kerk te Haarlem – 4 juni 2005

nieuwe kerk haarlem

 

Het ware apengevoel ontbreekt niet
… In het Gamelanhuis, gesitueerd in het Wilhelminapakhuis aan de Oostelijke Handelskade, wordt druk gerepeteerd. Achter de gongstellages van Multifoon staan de leden van het Hollands Vocaal Ensemble. Vooraan zitten vier strijkers en een basklarinettist. Dirigent Josep Vicent instrueert het koor: “Alstublieft, kunt u dit meer ritmisch zingen, vanuit het middenrif?” De zangers zetten in met een passage die gebaseerd is op de ketjak, een traditionele muziektheatervorm uit Bali, waarin de roep van apen wordt geïmiteerd. “Tsjak-tsjak-tsjak! Srrrrrrrrr!” roepen de koorleden opgewonden…

– Saskia Törnqvist (Het Parool – 13 november 2003) Gamelanopera van Sinta Wullur

Wullur kent gamelan als haar broekzak
… Het is vol in De Rode Hoed, want behalve aan het gamelanorkest moet de speelvloer ook plaats bieden aan een koor, een strijkkwartet, en nog een handvol musici. Dat alles is nodig voor The Golden Deer, van Sinta Wullur, een opera in wording naar het Indiase epos Ramayana… Wullur combineert westerse harmonieën met oosterse texturen, en laat de klanken van de gamelan behendig versmelten met die van strijkers, basklarinet en marimba. Hoewel verduidelijkt met tekstprojectie, kwam het verhaal door de concertante uitvoering niet helemaal uit de verf, maar de zangers van het Nederlands Vocaal Laboratorium en het Hollands Vocaal Ensemble Amsterdam legden in elk geval dramatiek in hun voordracht…

– Frits van der Waa (De Volkskrant – 17 november 2003) Gamelanopera van Sinta Wullur

 

..het uitstekend geschoolde kamerkoor heeft bijzonder veel te bieden. …
Composities van Escher, Milhaud en Martin in de Waalse Kerk Haarlem

… Dirigent Oldenhuis heeft zijn a capellakoor perfect geinstrueerd. De balans is evenwichtig en er wordt zeer zuiver gezongen. De mystieke en vaak ook dramatische teksten zijn mooi uitgediept en maken indruk.

Na de pauze zingt het koor de grootse Mis voor dubbelkoor uit 1922 van de Zwitsers/Nederlandse componist Frank Martin. … De moeilijkheidsgraad is zeer hoog, des te groter de bewondering voor deze knappe vocalisten. Zij brengen het werk als een grote eenheid en zien daarbij toch geen detail over het hoofd…

– Rinus Groot (Haarlems Dagblad – 2 december 2002) Composities van Escher, Milhaud en Martin in de Waalse Kerk Haarlem – 30 november 2002
Merel Brouwer

Homogeen koor van geschoolde amateurs voor fijnproevers
Kerstconcert door Hollands Vocaal Ensemble o.l.v. Fokko Oldenhuis, m.m.v. Merel Brouwer, harp.
Programma: muziek van Britten, Willaert, Gabrieli, Martinu, Poulenc.
Gehoord: zondag 23 december 2001, Waalse Kerk, Haarlem

Haarlem wordt regelmatig bezocht door uitstekende kamerkoren, die hier kunnen rekenen op een vast publiek van fijnproevers. Het in Amsterdam gestationeerde Hollands Vocaal Ensemble (HVE) is daar één van. Het bestaat uit een dertigtal geschoolde amateurs die door Fokko Oldenhuis tot een homogeen ensemble zijn gesmeed.
Gaf het HVE vorig jaar een kerstconcert met onder meer missen van Palestrina en Badings, dit keer wijdt het zich vooral aan motetten waarin Maria, de moeder van Jezus, centraal staat.
De strenge devotie van A Hymn To The Virgin, waarmee HVE zijn programma begint, zou je eerder verwachten van een renaissance-componist dan van een 20e-eeuwer, in dit geval de 17-jarige conservatoriumleerling Benjamin Britten. In de voetsporen van renaissance-componisten past hij zelfs meerkorigheid toe door een solo-kwartet op te voeren, dat vanaf de orgeltribune het koor weerkaatst.
Hierop aansluitend zingt HVE kerst- en Maria-motetten van twee componisten uit de Venetiaanse school, Adrian Willaert en Giovanni Gabrieli, die de door de ruimte van de San Marco geïnspireerde meerkorigheid hebben toegepast. HVE laat ons proeven van de rijke koorklank die destijds (16e eeuw) in een golvende polyfonie de Byzantijnse gewelven moet hebben gevuld.
Met hoeveel naïviteit Maria de volksverbeelding heeft gevoed is te horen in de drie Maria-liederen die de Tsjechische componist Bohuslav Martinu heeft getoonzet op oude Moravische teksten. Zo wordt er gezongen over Sint Lucas, die het portret van God dat door rovers in stukken dreigt te worden gehakt alleen met behulp van Maria kan voltooien.
Zong HVE vorig jaar Poulencs cantate Un Soir De Neige, dit keer staan diens Quatre motets pour un temps de Noël op het programma. Wederom laat HVE zijn niveau blijken door zuivere intonatie van de soms moeilijke harmoniek.
Het laatste woord is weer aan Britten. HVE presenteert zijn A Ceremony Of Carols terecht als een eredienst. Het komt in processie de kerk binnen terwijl de vrouwen het Hodie Christus op Gregoriaanse melodie zingen. Dan volgen Brittens spirituele en plastische toonzettingen van laat-middeleeuwse teksten. Het refrein van de laatste carol, Deo Gratias, klinkt na als klokgebeier. Als het koor zich weer onder het zingen van het Gregoriaanse Hodie in processie heeft teruggetrokken maakt een daverend applaus korte metten met de plechtige sfeer.

– Albert Brüggen (Haarlems Dagblad – 24 december 2001) Muziek van Britten, Willaert, Gabrieli, Martinu, Poulenc, samen met harpiste Merel Brouwer – 23 december 2001

 

Beeldschone koorzang van Hollands Vocaal Ensemble
Engelenmuziek in een volmaakte rust

Hollands Vocaal Ensmble o.l.v. Fokko Oldenhuis
Muziek van Palestrina, Badings, Poulenc, Rautavaara, Jennefelt
Remonstrantse Kerk, Haarlem, 9 december 2000.

Hollands Vocaal Ensemble (HVE) begint meteen maar met een hoogtepunt uit onze muziekgeschiedenis:de Missa Papae Marcelli uit 1563. Giovanni da Palestrina schreef deze mis ter nagedachtenis aan paus Marcellus II. Het polyfone meesterwerk uit de renaissance is voor een koor een toetssteen wat betreft saamhorigheid en evenwichtige koorklank. HVE voldoet er wonderwel aan en laat engelenmuziek horen in een volmaakte rust. Onder de brede gebaren van Fokko Oldenhuis realiseert het de spanningsbogen die deze mis zo markant maken. De Latijnse teksten zijn goed te volgen en krijgen een devote, ingetogen expressie. Helemaal dus volgens Palestrina’s bedoeling en volgens de richtlijnen die tijdens de contra-reformatie voor de meerstemmige katholieke kerkmuziek golden.
Het Sanctus en Benedictus reserveert het HVE voor Henk Badings die in 1985 een Missa Antiphonica schreef. Zo krijgen we op dit concert toch een complete mis, zij het met een 20e-eeuws slot, waarin het “Heilig, heilig, heilig” met een imitatie van klokgebeier wordt geïllustreerd. Badings schreef zijn mis voor twee koren die elkaar veelvuldig afwisselen. HVE verkeert met zijn zes tenoren en zes bassen in de luxueuze positie dat ze dubbelkorigheid aankan. Met de cantate Un Soir De Neige, door Francis Poulenc in het oorlogsjaar 1944 geschreven, beleven we een witte, koude en moedeloze kerstmis. De plastische gedichten van Paul Eluard (“Grote lepels sneeuw vergaren onze ijskoude voeten”) inspireerden Poulenc tot een van zijn subtielste werken. Glaszuiver zet HVE de gecompliceerde harmonieën neer op de weldadige ondergrond van de bassen.
Veel glissando’s laat het ensemble horen in liederen die de Finse componist Einojuhani Rautavaara in 1976 schreef op dramatische poëzie van Federico Garcia Lorca: “De ellips van een gil gaat van bergwand tot bergwand”. Het is suggestieve muziek die hoge eisen stelt en hier zelden wordt uitgevoerd.
In Warning to the Rich (1977) vermaant de Zweedse componist Thomas Jennefelt de rijken aan de hand van een tekst uit het bijbelboek Jacobus: “beseft uw ellende, treurt en weent”. HVE maakt dalende glissando’s, spreekzingt, lacht en neuriet. En eindigt zoals het begon, fluisterend: “Come on, you wealthy!”
De vertrouwde schare liefhebbers van beeldschone koorzang telt zijn zegeningen.

– Albert Brüggen (Haarlems Dagblad – 11 december 2000) Muziek van Palestrina, Badings, Poulenc, Rautavaara, Jennefelt – 9 december 2000

Rautavaara

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s